คลังจ่อปรับเงื่อนไขลงทะเบียน “บัตรคนจน” ใครบ้างมีสิทธิ เช็กที่นี่

“บัตรคนจน” กระทรวงการคลัง เตรียมปรับเงื่อนไขใหม่ ลงทะเบียน

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ใหม่ เช็กเบื้องต้นใครบ้างมีสิทธิ

กรณีกระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้มีการลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ

“บัตรคนจน” รอบใหม่ แม้ว่าขณะนี้ยังไม่กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน

แต่มีรายงานข่าวเปิดเผยว่า การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

จะมีการปรับเงื่อนไขผู้ที่จะได้รับสิทธิใหม่ ด้วยการพิจารณารายได้เป็นรายครัวเรือน

แทนรายได้ส่วนบุคคล ต้องมีไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี การปรับเงื่อนไขการลงทะเบียน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ มีเป้าหมายเพื่อ ทบทวนสิทธิคนที่มีบัตรสวัสดิการอยู่แล้ว

และคนที่จะเข้ามาสมัครใหม่ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการน้อยลงกว่า 14.6 ล้านคน

โดยผู้ที่ถือบัตรอยู่เดิม หากไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนรอบใหม่ ก็จะต้องนำบัตรมาคืนคลัง

กระทรวงการคลัง ยืนยันว่าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

จะไม่กระทบกับสิทธิผู้ถือบัตรเดิมยังได้รับสิทธิเติมเงิน 500 บาท ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2564

และไม่เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของผู้ถือบัตรสวัสดิการ ที่รัฐบาลเพิ่มเงิน 500 บาท

ให้อีก 3 เดือน ถึงเดือนมีนาคม 2564 เช่นกัน ข่าวที่เกี่ยวข้องคนจนเฮ คลังเตรียมเปิดลงทะเบียน

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ใหม่ปลาย ม.ค.นี้บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนม.ค.64

มีเงินเข้าหลายรายการบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินช่วยเหลือ 2 รายการ

ข้อมูลthansettakij

อ่านเพิ่มเติม