รู้ไว้ไม่เสียหาย ขั้นตอนการยืนยันตัวตน ก่อนใช้แอปโมบายแบงก์กิ้งไม่ได้

จากกรณีที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ

ได้ออกมาตรการป้องกันการทุจริตทางการเงิน

ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและหลายรูปแบบ ทั้ง SMS หลอกลวง

แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แอปพลิเคชันให้สินเชื่อปลอม และแอปพลิเคชันดูดเงิน

ธนาคารกรุงเทพ ได้ออกมาโพสต์ประกาศผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อ bangkokbank

เพิ่มระดับความปลอดภัยโมบายแบงก์กิ้ง มั่นใจไปอีกขั้น

เตรียมพร้อมสำหรับการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า

เตรียมพร้อมสำหรับการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า

นำบัตรประชาชนไปอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ถ่ายภาพใบหน้าได้ที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

เพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่อทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงก์กิ้ง

เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

เพิ่มความมั่นใจในการใช้งานโมบายแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ

ยกระดับความปลอดภัยในการใช้งานแอปพลิเคชัน ดังนี้

1.จำกัดการใช้งานแอป 1 อุปกรณ์/ท่าน เท่านั้น

2.บล็อกการเข้าถึงแอปจากระยะไกล (Remote access) กรณีลูกค้ามีการเปิดการใช้งาน

การช่วยเหลือการเข้าถึง (Accessibility) ลูกค้าจะไม่สามารถเข้าใช้งานแอปได้

จนกว่าจะปิดการใช้งาน Accessibility ที่ การตั้งค่า (Settings) ของตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือ

3.ลดวงเงินตั้งต้น สำหรับธุรกรรม โอน / จ่าย / เติม จากเดิม 200,000 บาท/วัน เป็น 50,000 บาท/วัน

เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยลูกค้าสามารถปรับเพิ่มวงเงินโอน / จ่าย /เติม ได้เอง ผ่านแอป (ดูวิธีเปลี่ยนวงเงินส่วนตัว)

ซึ่งจะมีผลเฉพาะกับลูกค้าที่ไม่เคยปรับวงเงินเท่านั้น ลูกค้าที่เคยปรับวงเงินจะไม่ได้รับผลกระทบและยังสามารถใช้วงเงินเดิมที่ตั้งไว้

4. เพิ่มการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าในการทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงก์กิ้ง

โดยเริ่มมีผลตั้งแต่พฤษภาคม 2566 ในธุรกรรมต่อไปนี้

รายการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นผ่านเลขที่บัญชี/พร้อมเพย์/สแกนคิวอาร์ หรือ เติมเงินพร้อมเพย์/G-Wallet ที่เข้าเงื่อนไขดังนี้

รายการที่มียอดเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

รายการที่ทำให้ยอดสะสมต่อวัน ครบทุก 200,000 บาท

การปรับเพิ่มวงเงินโอน / จ่ายเงิน ผ่านแอป

ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าได้อย่างสมบูรณ์

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนไปอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถ่ายภาพใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

ก่อนหน้านี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้ยืนยันตัวตนด้วย biometric ผ่านหน้า Face Recognition

กำหนด 3 ธุรกรรมที่ต้องยืนยันตัวตนคือ

การโอนวงเงินเกิน 50,000 บาทต่อรายการ

โอนวงเงินเกิน 200,000 บาทต่อวัน

การปรับเพิ่มวงเงินเกิน 50,000 บาทต่อวัน

ขอบคุณที่มา สยามนิวส์

อ่านเพิ่มเติม