เสริมความรุ่งเรืองให้กับชีวิต จุดธูป 16 ดอก ของ 4 อย่าง ทำก่อนสิ้นปี ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

ซึ่งสำหรับปี 2565 นี้ใครมีปัญหาเรื่องบริวาร ปัญหาเรื่องของการโดนหักหลัง ปัญหาเรื่องการเงิน ปัญหาเรื่องยอดขายต่างๆ หรือทุกๆ ปัญหาที่รุมเร้ามีเคล็ดลับดีๆ มาฝากเพื่อนๆ กัน เพื่อเสริมความรุ่งเรืองให้กับชีวิต ทั้งการงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ โชคลาภ ตลอดปี 2566

จุดธูป 16 ดอก ของ 4 อย่าง ทำก่อนสิ้นปี ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

 

 

ข้าทาสบริวารชาย 5 คน หญิง 5 คน

นางรำ 1 คู่

ช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่

ธูป 16 ดอก

ปัดกวาดเช็ดถูทั้งนอกและในศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลตายายให้สะอาด

 

 

หลังจากนั้นให้เตรียมธูป 16 ดอก แล้วนำสิ่งของที่เตรียมมาทั้งหมดใส่ถาด วางไว้ข้างหน้า แล้วจุดธูปพร้อมกับกล่าว

 

 

ขั้นตอนพิธี

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วพูดว่า

เจ้าที่ เทวะดานัง ปิยะสุตวา ประสิทธิลาภา ประสันนะจิตตา สีธาสุตถี พระวัน ตุเม….

ข้าแต่พระภูมิเจ้าที่ ศาลพระหรหม ศาลตายาย บัดนี้ ข้าพเจ้าชื่อ……………………นามสกุล………………..เกิดวันที่……………….

ข้าพระจ้าขอภวายข้าทาสบริวาร ชาย 5 หญิง 5 เพื่อนเป็นคนรับใช้ดูแลศาล

ขอถวายนางรำ 1 คู่ เพื่อความบันเทิง

ขอถวายช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่ เพื่อการเดินทาง

ข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอฐิษฐาน ขอให้สิ่งต่างๆ ที่ข้าพระเจ้าได้ถวายไปนั้น

จงส่งผลให้ข้าพระเจ้ามีบริวารที่ดี

มีผู้ใหญ่เอ็นดู หนุนนำช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญ ขอให้ข้าพรเจ้าไม่ว่าจะเดินไป

ทิศทางใด ตำบลใด มีแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับตลอดปี 2563 นี้

ด้วยเทอญพร้อมกับปักธูปลงกระถาง

เพียงเท่านี้ความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ก็จะเกิดขึ้นกับลูกศิษย์ทุกคน

หากบ้านใครไม่มีศาลพระภูมิ ศาลพระหรหม ศาลตายาย ก็สามารถถวายที่ใดก็ได้

หากบ้านใครมีศาลใดศาลหนึ่ง ก็ถวายเท่านั้น ก็เพียงพอแล้ว

แนะนำให้จัดทำก่อนสิ้นปี จักดีนักแล

 

ออมสินใจดีสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ วงเงิน 2 แสน ผ่อนนาน 8 ปี ไม่ต้องค้ำ

 

ซึ่งสร้างความฮือฮาอย่างมาก กรณีในโลกออนไลน์มีการแชร์ข่าว “ออมสินปล่อยสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ให้วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ต่อคน” ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ออกมายืนยันว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลจริง หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ทำให้หลายคนอยากรู้รายละเอียดของ สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ธนาคารออมสิน กันเป็นอย่างมาก งานนี้ กระปุกดอทคอม เลยขอรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันค่ะ

 

 

– รายละเอียดสินเชื่อ “สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ”

และจำนวนเงินให้กู้ : ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท กับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด

ออมสิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Anti-Fake News Center Thailand

– การชำระเงินกู้ สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ :

– ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี (36 งวด)
– รายละ 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี (60 งวด)
– รายละ 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด)

และวิธีการคำนวณการชำระคืนเงิน :

– ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
– การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

– รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

คุณสมบัติ :

– เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย

– กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กรณีเป็นบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

– เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

– เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

– เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

– หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชำระหนี้ค่างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานนำส่งธนาคาร

– ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

ซึ่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ได้ที่เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน คอลเซ็นเตอร์ 1115

 

อ่านเพิ่มเติม