เช็กด่วน ข่าวดีที่สุดของคนไทย รพ.ราชวิถี ประกาศเข้ารับวัคซีนได้เลย ไม่ต้องจองล่วงหน้า

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดเผยรายละเอียดการ Walk-in เข้ามารับบริการฉี ดวั คซีน

โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่ตั้งค ร รภ์ (อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กรกฎาคม 2564

เวลา 08.00 – 15.00 น.

โดย โรงพยาบาลราชวิถี ระบุว่า ผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้ คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่ตั้งค รรภ์อายุคร รภ์มากกว่า 12 สัปดาห์

(แสดงเอกสารการตั้งค รรภ์ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์)

สามารถ Walk-in เข้ามารับบริการ ฉี ดวั ค ซีน โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

สามารถลงทะเบียน ณ จุดบริการ (On-site Registration) ติดต่อจุดเช็คคิวและตรวจสอบเอกสาร (Zone 1)

ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝั่งลิฟต์ใหม่) โรงพยาบาลราชวิถี (เพื่อยืนยันตัวตน ก่อนขึ้นฉี ดวัคซีน ณ ห้องกระจก ชั้น 12)

ซึ่งเอกสารที่ใช้คือ บัตรประจำตัวประชาชน เพียงใบเดียวเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม