เผย คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบฉีดวัคซีนสลับชนิด

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับชนิด โดยเข็มแรกเป็นซิโนแวค

เข็มที่สอง เป็นแอสตร้าเซนเนก้า ระยะเวลาห่างกัน 3-4 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันเชื้อสายพันธุ์เดลต้า

โดยให้โรงพยาบาลต่างๆ สามารถดำเนินได้ทันที

อ่านเพิ่มเติม