เผย กรมอนามัยเตือนสาวกทุเรียน อย่ากินเกินวันละ 2 เม็ด

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงฤดูทุเรียนที่หลายคนชื่นชอบ

โดยระบุว่า ทุเรียนจัดอยู่ในอาหารกลุ่มผลไม้ที่มีวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต

หากต้องการกินทุเรียนให้ได้ประโยชน์และคุณค่าทางสารอาหารที่เหมาะสม ควรรับประทานดังนี้…

– ไม่ควรกินทุเรียนเกินวันละ 2 เม็ดขนาดกลาง ซึ่งหนักประมาณ 80 กรัม

– ไม่กินทุเรียนถี่ทุกวัน

– ลดอาหารกลุ่มข้าว/แป้ง 1 ทัพพี และของหวานในมื้อที่กินทุเรียน

ทั้งนี้ ถ้าใครชอบกินทุเรียนมาก หากกินครั้งละประมาณ 2-3 พู หรือ 4-6 เม็ด ร่างกายจะรับพลังงานสูงถึง 520 – 780 กิโล

แคลอรี ซึ่งเทียบเท่ากับกินอาหารมื้อหลัก 2 มื้อ จึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อย 30 นาที

สัปดาห์ละ 5 วัน เพื่อเผาผลาญพลังงานส่วนเกิน

สำหรับผู้มีประจำตัว เช่น ไต เบาหวาน หัวใจ และความดันสูง ควรระมัดระวังเรื่องการกินทุเรียนมากกว่าคนทั่วไป

อาจกินได้ แต่ต้องกินในปริมาณน้อยกว่าคนปกติและไม่บ่อยเกินไป เพราะการกินทุเรียนปริมาณมาก

หรือกินทุเรียนบ่อยเกินไป จะส่งผลต่อระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดได้

ข้อควรระวังในการกินทุเรียน ไม่ควรกินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เนื่องจากทุเรียนเป็นอาหารที่มีไขมันและ

คาร์โบไฮเดรตสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ให้พลังงานสูงเช่นเดียวกัน เมื่อกินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ร่างกายจะได้รับพลังงานที่มากเกินไป ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดกระบวนการ

เผาผลาญเพื่อกำจัดของเสียเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ กรดกำมะถันในทุเรียนจะทำให้เอนไซม์ที่กำจัดสารพิษ

จากกระบวนการเผาผลาญลดลง หากมีปัญหาสุขภาพ หรือโรคประจำตัวอาจทำให้เกิดอาการหน้าแดง

ชา วิงเวียนและอาเจียน

 

อ่านเพิ่มเติม