แห่ชื่นชม แฝดสาม สอบติดคณะแพทยศาสตร์

เพจเฟซบุ๊ก ข่าวเพชรบุรี 24ชั่วโมง โพสต์ภาพเด็กนักเรียน 3 คน พร้อมระบุข้อความว่า

นักเรียนแ ฝ ด 3 ชาวอำเภอท่ายาง ของโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สร้างประวัติศาสตร์

ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล ได้พร้อมกันทั้ง 3 คน

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.64 นายปฐมพงษ์ เอื้ออวยพร คุณครูฝ่ายแนะแนว ของโรงเรียน

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่า นักเรียนฝาแฝดทั้ง 3 คน คือนายธนพัฒน์ เข็มกลัด (มาร์ค)

,นายธนารักษ์ เข็มกลัด (ดอลล่าร์),นายธนรัตน์ เข็มกลัด (ปอนด์) ได้สอบติดและผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์

จนได้รับเลือกให้เข้าเรียนคณะแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล

ครูเผยต่อว่า นักเรียนฝาแ ฝ ด ทั้ง 3 คน เป็นนักเรียนที่เรียนดี และได้เคยให้คำแนะนำ

เรื่องงานเอกสารในการนำเสนอในการศึกษาต่อไปบ้างตามความเหมาะสม ในส่วนของการสอบติดคณะแพทย์ศาสตร์

ของทั้ง 3 คน อยู่ที่การตัดสินใจของนักเรียนที่มีเป้าหมายอยู่แล้วแอ๊ด

 

อ่านเพิ่มเติม