ทำบุญร่วมกับ หลวงตาบุญชื่นถูกส่งต่อให้เป็นบุญ

เพจ ข่าวท้องถิ่นบึงกาฬ ได้มีการลงเรื่องราว ตลอดเวลา 4วันที่หลวงตาบุญชื่น

ได้ธุดงค์ ผ่านจังหวัดบึงกาฬและได้มีประชาชนมากมายรอการเมตตา

และกราบสักการะหลวงตาตามริมถนนและตามวัดที่หลวงตาพำนัก

ได้มีญาติโยมที่ศรัทธาได้ถวายเตรื่องดื่มน้ำต่างๆมากมาย เพราะหลวงตา

ไม่รับเงินปัจจัย รับแต่สิ่งของน้ำดื่ม สิ่งของน้ำดื่มที่ญาติโยมถวาย

ก็จะใส่รถนำไปให้สถานที่ต่างๆ เช่นโรงพยาบาลวัดและสถานที่สาธารณะ

ที่คนหมู่มาก โรงพยาบาล ปาก คาด ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เมตตา

จากหลวงปู่ให้นำน้ำดื่มมอบให้ทางโรงพยาบาล โรงพยาบาลได้รับความเมตตาจาก

หลวงปู่บุญชื่น ที่ได้มอบน้ำดื่มเพื่อให้ผู้ใช้บริการ ญาติ และ เจ้าหน้าที่

โพส์ดังกล่าว

ข่าวท้องถิ่นบึงกาฬ

ข่าวท้องถิ่นบึงกาฬ

ข่าวท้องถิ่นบึงกาฬ

ข่าวท้องถิ่นบึงกาฬ

ข่าวท้องถิ่นบึงกาฬ

ขอบคุณข้อมูล siamtopic

อ่านเพิ่มเติม