ขั้นตอนลงทะเบียนเรารักกัน รับสิทธิ์เงิน 4,000 บาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เคลียร์ชัดขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกันตน

เพื่อรับสิทธิ์เงิน 4,000 บาท “โครงการ ม.33 เรารักกัน”

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความชัดเจน

ถึงคุณสมบัติ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในโครงการ ม.33 เรารักกัน

เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ของผู้ประกันตนมาตรา 33

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด–19 โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยา

รายละ 4,000 บาท พร้อมย้ำเงื่อนไขคุณสมบัติ คือ เป็นผู้มีสัญชาติไทย

เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ไม่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ และไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท

โดยจะเปิดให้ผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติ สามารถลงทะเบียน และตรวจสอบการรับสิทธิ์

ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. 2564

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถยืนยันตัวตนผ่านช่องทางการให้บริการแอปพลิเคชัน

“เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มี.ค. 2564 ในการนี้ รัฐบาลจะเริ่มโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน

“เป๋าตัง” ในทุกๆ วันจันทร์ที่ 22, 29 มีนาคม และ 5, 12 เม.ย. 2564

ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่าย

ซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ “เราชนะ” ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค. 2564

ส่วนกรณีผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ

ม.33 เรารักกัน สามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 15 – 28 มี.ค. 2564

และกดใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่

5 – 11 เม.ย. 2564 ซึ่งรัฐบาล จะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

ในวันจันทร์ที่ 5 และ 12 เม.ย. 2564 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท

พร้อมให้ผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าภายใต้โครงการ “เราชนะ”

ได้ในวันที่ 5 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564 โดยคาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาตรา 33

เข้าข่ายมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน รัฐบาลใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ได้กำชับไปยัง นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้รีบดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับ

ในเรื่องของข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้

ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของผู้ประกันตน ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันให้ตรงจุด ได้รับสิทธิ์อย่างทันท่วงที.

ขอบคุณข้อมูล thairath

อ่านเพิ่มเติม