ม.33 เรารักกันโอนเงินเข้าเป๋าตัง เริ่มใช้15 มี.ค.64

“ม.33 เรารักกัน” ได้ 4 พันโอนเงินเข้าเป๋าตัง ใช้จ่ายได้จริงเริ่ม 15 มี.ค.64

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ได้สรุปหลักเกณฑ์เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยจะนำเข้า

ครม.ในวันที่ 15 ก.พ. 64 ดังนี้ โดยระหว่างการรอยื่นเรื่องเข้า ครม.

นั้นได้มีการจัดทำเว็บไซต์ “ม.33 เรารักกัน” ไว้เพื่อสำหรับการลงทะเบียน โดยสรุปได้ดังนี้

– ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ

ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป อายุไม่ต่ำว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

– ม.33 ที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือต้องเป็นสัญชาติไทยเท่านั้น

และผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คาดว่าประมาณ 9,200,000 คน

– ม.33 จะได้รับเงินคนละ 4,000 บาท โดยทยอยจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท

ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยไม่จ่ายเป็นเงินสด

– ผู้ประกันตน ม.33 สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ 16-28 ก.พ.64

– วันที่ 1-7 มี.ค.64 จะมีการตรวจสอบสิทธิ์

– วันที่ 8-14 มี.ค.64 จะให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

– เงินจะเริ่มจ่ายเข้าแอปฯ ในวันที่ 15 มี.ค.-5 เม.ย. 64

และมีกรอบสิ้นสุดการใช้จ่ายถึง 31 พ.ค. 2564 เท่ากับโครงการเราชนะ

– ส่วนการตรวจสอบผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่มีเงินฝาก 5 แสนบาทในบัญชีนั้น

คาดว่า จะตรวจเฉพาะบัญชีเงินฝากเท่านั้น เช่น นาย ก. มีบัญชีเงินฝากกี่เล่ม

และดูจำนวนยอดรวมเงินฝากในบัญชีที่วิ่งอยู่ หากกรณีที่ผู้ประกันตนมาตรา 33

เคยนำเงินไปลงทุน ในกองทุน, พันธบัตรรัฐบาล หรือสลากออมสิน จะไม่รวมอยู่ในส่วนนี้

ขอบคุณข้อมูล thairath

อ่านเพิ่มเติม